מותג
תאריך
נקודות
Visa
04/01/2016
1190
Visa
03/01/2016
2443
Corporate AMEX
03/01/2016
1181
Visa
02/01/2016
842