כל המותגים שאתם אוהבים
בכרטיס אשראי אחד

ניתן להצטרף גם טלפונית: 03-6178555 או באתר לאומי קארד www.leumi-card.co.ilבכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי במסלול DREAM CARD VIP  ולתקנון מועדון DREAM CARD. צבירת נקודות על סכום התשלום בפועל באמצעות הכרטיס בכפוף לתקנון. פטור מדמי כרטיס: למשך 12 החודשים הראשונים ממועד הנפקת הכרטיס, לאחר מועד זה, תגבה עמלת כרטיס מלאה, כפי שיעורה באותה עת. מתנת הצטרפות מיום הפעלת הכרטיס ולמשך חודשיים. הטבת יום הולדת למימוש חד פעמי בכל אחת מהשתות בקניה עד ₪1,000 בחודש יום ההולדת, ללקוחות חדשים, תקף החל מהחודש העוקב לחודש הצטרפות. בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד www.leumi-card.co.il

לצורך קבלת הטבת הצטרפות/ הטבת יום הולדת באתר הסחר TERMINAL X יש לפנות לשירות לקוחות  TERMINAL X בטלפון 03-7130000.
צבירת נקודות Cash Back באתר TERMINAL X איננו נעשה באופן מיידי.

באתר הסחר של ללין לא ניתן ליהנות מהטבות מועדון לרבות צבירה ופריקה