כל המותגים שאתם אוהבים בכרטיס אחד

הצטרפות למועדון DREAM CARD

+

ההצטרפות כרוכה בעלות חד-פעמית של 69 ש״ח הטבת הצטרפות למימוש חד פעמי במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות,
באחד ממותגי המועדון הטבת יום הולדת למימוש חד פעמי בכל אחד ממותגי המועדון בקניה עד 500 ₪ בחודש יום ההולדת,
ללקוחות חדשים תקף החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות, התשלום בכרטיס אשראי בלבד, בכפוף לתקנון מועדון Dream Card

יש להקליד את קוד האימות שנשלח אלייך לנייד
פרטים אישיים
פרטי התקשרות
כתובת מגורים
מצב משפחתי
יום נישואין
תאריך לידה
ידוע לי כי מסירת פרטי כפופה להסכמתי ואינה נדרשת מכוח חובה חוקית. ידוע לי ואני מסכים כי המידע שאמסור ישמש לצורך תפעול מועדון הלקוחותDREAM CARDומשלוח דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים באמצעי המדיה השונים מ-FOX, FOX HOME, AMERICAN EAGLE, MANGO, FOOT LOCKER, LALINE, THE CHILDREN'S PLACE, BILLABONG, AERIE, TERMINAL X, BOARDRIDERS, QUIKSILVER, DREAM SPORT, YANGA,FLYING TIGER COPENHAGEN וחברות או מותגים נוספים שבשליטתן. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם) המאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת. מובהר כי הסרה מקבלת הודעות דיוור הינה מכל מותגי המועדון ותיעשה בהתאם למפורט בתקנון לרבות באמצעות מענה טלפוני ממוחשב והודעת SMS חוזרת. הנני מאשר ומסכים לרישום פרטי במאגר מידע של המועדון. המידע יימסר לבעלת המאגר ולחברות המחזיקות בו עפ״י דין. החברות במועדון תקפה בכפוף לתקנון המועדון. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי פוקס בכתובת חרמון 6 קרית שדה התעופה, בחנויות מותגי המועדון ובאתר המועדון. אני מאשר להעביר את המידע אודותיי למועדון נפרד שינוהל ע״י כל אחת מן הרשתות הנ״ל. לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18, נדרשים לקבל את האישור הוריהם/האפוטרופוסים החוקיים, בדבר הוראות התקנון ובדבר הסכמתם לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים.

לתקנון

פרטי תשלום
ההצטרפות כרוכה בעלות חד פעמית של 69 ₪ בלבד!
American Diners Club MasterCard Visa PCI
איזה כיף שהצטרפת למועדון!