הצטרפות למועדון DREAM CARD

+
קוד אימות
פרטים אישיים
הזינו פרטים אישיים עדכניים
פרטים אישיים
פרטי התקשרות
כתובת מגורים
מצב משפחתי
תאריך לידה
ידוע לי כי מסירת פרטיי כפופה להסכמתי ואינה נדרשת מכוח חובה חוקית. ידוע לי ואני מסכים כי המידע שאמסור ישמש לצורך תפעול מועדון הלקוחות DREAM CARD ומשלוח דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים באמצעי המדיה השונים מ-FOX, FOX HOME, LALINE, AERIE, AMERICAM EAGLE OUTFITTERS, BILLABONG, THE CHILDREN'S PLACE, TERMINAL X, MANGO וחברות או מותגים נוספים שבשליטתן. המידע יימסר לבעלת המאגר ולחברות המחזיקות בו עפ"י דין. החברות במועדון תקפה בכפוף לתקנון המועדון. אני מאשר להעביר את המידע אודותיי למועדון נפרד שינוהל ע"י כל אחת מן הרשתות הנ"ל.
פרטי תשלום
סיום