Anthropologie

בתוקף עד 15.8.20, על הפריטים המשתתפים במבצע בלבד, עד גמר המלאי, לא כולל כרטיסי מתנה, ללא כפל מבעים והנחות, מינימום 1,000 פריטים בהנחה מקסימלית, מינימום 8,000 פריטים במלאי.