Anthropologie

בתוקף עד 22.10.19, הצבירה מסכום התשלום בפועל, ללא כפל מבצעים והנחות,מהדגמים המשתתפים במבצע, לא כולל כלי בית וריהוט, לא כולל פריטי חדר סייל.